Põhikooli lõpueksamite konsultatsioonid 2021/2022

Aine

Õpetaja

Aeg

Ruum

Eesti keel

Ilme Hallik

26.05 kl 13.25-15.30;
27.05 kl 13.25-15.30

401

Eesti keel

Maie Jõemaa

25.05 kl14.30-16.30;
26.05 kl15.15-16.15;
27.05 kl 8.30-11.05

306

Matemaatika

Jelena Kallavus

01.06 kl 11.30-13.30
02.06 kl 11.30-13.30
03.06 kl 12.10-14.10

303

Matemaatika

Jelena Solovjova

02.06 kl 9:15 - 13:15;
03.06 kl 12.10 - 14:10

302

Inglise keel

Andra Kronk-Olguner

8.06 kl10:20-12:10
9.06 kl 13:25-14:10,
13.06 kl 12:30-14:10

404

Vene keel

Jelena Kornõšova

8.06 kl 11.25;
10.06 kl10.20;
13.06 kl 10.20.

308

Ühiskonnaõpetus

Pille Piik

7.06.kl10.20;
8.06.kl10.20;
10.06.kl 9.25;
13.06. kl 9.00.

305

Füüsika

Toivo Toikka

3.06 kl 10.10
7.06 kl 13.25
10.06 kl 10.10

235

Keemia

Irja Kivimägi

8. 06 kl 16:00
13.06 kl 10:00

232

 

Kohtla-Järve Järve Kooli
põhikooli lõpueksamid

 

 

Lõpueksam

Toimumise aeg

Toimumise koht

1

Eesti keel

30.05.2022
kell 10.00

aula
223
232

2

Matemaatika

06.06.2022
kell 10.00

aula
223
232

3

Inglise keel (kirjalik)

14.06.2022
kell 10.00

408
407

4

Inglise keel (suuline)

14.06.2022
kell 13.00

408

5

Vene keel võõrkeelena (kirjalik)

14.06.2022
kell 10.00

406

6

Vene keel võõrkeelena (suuline)

14.06.2022
kell 13.00

406

7

Keemia

14.06.2022
kell 10.00

404

8

Füüsika

14.06.2022
kell 10.00

405

9

Ühiskonnaõpetus

14.06.2022
kell 10.00

401