Prindi

20190918 090232

 
Õpetaja Olga Gorbunov  hoolitseb selle eest, et Järve kooli õpilaste inglise keele oskus ikka kõrgel tasemel oleks.
 
Mis meenub esimesest tööpäevast Järve koolis?
Esimene päev algas koosoleku ja koolitusega Sillamäe Gümnaasiumis. Sain aru, et  Järve kooli pedagoogid õpetavad lapsi ja  õpivad ka ise  ning  leiavad selleks  aega.
Kuidas Teist õpetaja  sai?
Mulle meeldib õppida ja mulle meeldib töötada lastega. Ma ise  kasutan võimalusi saada uusi teadmisi erinevatest haridusvaldkondadest. Minu esimene amet on seotud kunstiga. Olen lõpetanud Tallinna Kunstiakadeemia ja  töötanud umbes 10 aastat kunstiõpetajana Kohtla-Järve Kunstide koolis, Ahtme Kunstide koolis ja Sillamäe Gümnaasiumis. Minu teine haridus on seotud võõrkeeltega. Elasin viis aastat Saksamaal, õppisin seal saksa keelt ja mul tekkis huvi keelte vastu. Asusin Narva Kolledžis inglise keelt õppida. Ja nüüd alustangi päris uut teekonda  inglise keele õpetajana  meie koolis.
 
Kas tööle asumine oli esmane kokkupuude Järve kooliga või eelnes ehk mõni varasem kokkupuude/teadmine seoses selle majaga?
Jah, see on minu esimene kokkupuude Järve kooliga
 
Millised tööd-tegemised on Teie varasemas kogemuste pagasis?
 Nagu ütlesin juba eespool, olen töötanud 10 aastat kunstiõpetajana.
Kui õppisin  Narvas, töötasin samal ajal veel „ Eterna“ ja „Limitless“ keeltekeskuses inglise keele õpetajana. Õpetasin põhiliselt 5-12-aastaseid lapsi.
 
Milline eredaim mälestus meenub oma kooliajast?
Minu jaoks oli see vahva aeg.  Olin väga teadmishimuline laps ja mul ei olnud probleemi õppeedukusega . Meil oli väga hea inglise keele õpetaja Pjotr Savolainen, ta tundis oma ainet perfektselt. Võib- olla tema ärataski minus armastuse inglise keele vastu.
 
Milline õpilane Te ise olite?
Olin rahulik ja loov õpilane, kellele meeldis õppida
 
Mis Teid elus innustab?
Kui ma näen, et õpilased või inimesed, kellega ma suhtlen ja töötan, saavutavad edu ja selles on ka minu väike panus -  see innustabki mind kõige rohkem.
 
Kuidas Te pingelisest tööst puhkate ja energiaga laete?
Mulle meeldib muusikat kuulata, jalutada, linnast välja sõita, olla mere ääres. Püüan palju aega veeta oma perega. 
 
Milline oleks Teie soov kooliperele ja kolleegidele?
Õpetajatöö pole mõnikord lihtne, aga kahtlemata põnev ja haarav. Ma soovin kõigile tarmukust, enam aega puhkamiseks (  õpetajad töötavad palju).  Meil on praegu rohkem võimalusi kui näiteks 20 aastat tagasi. Haridussüsteem muutub ja kool  muutub , aga põhilised väärtused, nagu headus, vastutustunne, vastastikune abi, kannatlikkus, jäävad alati . Meie ülesanne on neid väärtusi õpilastele edasi anda.
 
Küsitles Ilme Hallik 
Klikke: 2151