Prindi

mait

Sellest õppeaastast jagab tehnoloogiatunnis oma kogemusi ja oskusi staažikas pedagoog Mait Põdra.

Mis meenub esimesest tööpäevast Järve koolis?

Esimene tööpäev oli juba nädal enne kooliaasta avaaktust. Õpetaja Kalev Naur tubli mentorina tutvustas mulle hetkeolukorda koolis ja tegime tutvust ka sellel hetkel koolis olnud õpetajatega. Peale tutvumisringi tegime tutvust töökojas ja laoruumides olevate tööriistade ja materjalidega.
Pidulikuks esimeseks päevaks tuleks vist pigem lugeda ikka 2. septembrit, kui peeti aktuseid ja tutvustati uusi töötajaid. Ilus päev oli.

 

Kuidas Teist õpetaja  sai?
 
Selleks et õpetajaks saada tuleb pisut koolis käia ja õppida. Mina õppisin õpetajaametiks vajalikke algteadmisi Tallinna Pedagoogilises Instituudis aastatel 1978-1982. Pärast lõpetamist oli mul juba pakkumine olemas ja asusin tööle Toila 8-klassilises koolis. Esimestel aastatel oli tööõpetuse õpetajana koormus sedavõrd väike ja väikses koolis tuli anda ka teisi tunde, nagu kehaline kasvatus , matemaatika, keemia ja füüsika. Hilisemal ajal ka majandusõpetust.  
 
Kas tööle asumine oli esmane kokkupuude Järve kooliga või eelnes ehk mõni varasem kokkupuude/teadmine seoses selle majaga?
 
Esmane kokkupuude oli mul Järve kooliga aastal 1971 1. septembril, kui avati Kohtla-Järve 1.Keskkooli uus maja. Astusin toona 5.klassi, olles eelnevalt 4 aastat õppinud Kohtla-Järve 4. 8-klasilises koolis. Järgnesid 7 aastat huvitavat koolipoisi elu, mille lõpus sain 30.lennu lõpetajana  keskharidust tõendava tunnistuse 
Kui tagasi tulla veel õpetajaks saamise juurde, siis sisseastumisel instituuti oli mul kaasas ka keskkooli lõpetaja iseloomustus, mis oli vihjetega, et võiksin õpetajaks saada. Olin keskkooli õpilasena ka juba asendanud kehalise kasvatuse õpetajat, kui temal parasjagu kooli esindajatega oli mõni võistlusreis  teoksil. 
 
Millised tööd-tegemised on Teie varasemas kogemuste pagasis?
 
Enne õpetajaks saamist mingeid märkimisväärseid töökogemusi polnud. Uued ja huvitavad väljakutsed on põimitud minu elus vaheldumisi õpetajaks olemisega. Olen olnud müügimees, koolituskeskuse rektor, puidutsehhis meister ja päris pikalt kindlustuses avariiekspert. Viimati koolitööle tagasi naastes töötasin esmalt kutsehariduses tulevastele tisleritele puutöösaladusi õpetades ja enne Järve kooli tulekut juhtisin Toila koolis 4 aastat ka majanduselu  majandusjuhataja ametis. 
Erinevad ametid on olnud üksteist täiendavad ja on abiks ka töö- ja tehnoloogiaõpetuse juures. 
 
Milline eredaim mälestus meenub oma kooliajast?
 
Kooliaeg on ikka see, kus õppimine on küll tegevus nr. 1, aga selle kõrvale mahuvad ka erinevad hobid. Arvan, et minu eredaimad mälestused ongi seotud minu kahe põhilise hobiga, mis olid korvpall ja rahvatants. Kindlasti ilusamad hetked on seotud rahvatantsupidudega Tallinnas.
Suurtel pidudel osalesime oma klassi rahvatantsurühmaga lausa 4 korda kooliaja jooksul. Kogu see valu ja ilu, mis nende pidudega seoses läbi elatakse, on senini eredalt meeles.
Siinkohal tänu klassijuhatajale ja tantsuõpetajale Urve Kilgile.
 
Milline õpilane Te ise olite?
 
Õpilasena olin täiesti tavaline koolipoiss. Püüdsin hoida õppimise ikka sellel tasemel, et ei tekiks suuremat sorti võlgnevusi. Kuna korvpalli mängides oli vaja ikka ka võistlustel käia ja selleks, et võistkonda mitte alt vedada, pidid hinded koolis korras olema.
 
Mis Teid elus innustab?
 
Loomult olen ma uute väljakutsete otsija. Erinevad ametid, uued teadmised ja palju uusi huvitavaid kontakte.
Eraelus olen kolme lapse isa ja nelja lapselapse vanaisa. Alati on rõõm nendega kohtuda ja elada kaasa nende tegemistele.
 
Kuidas Te pingelisest tööst puhkate ja energiaga laete?
 
Laadimise viisid on elu jooksul olnud erinevad. Suurem osa elust on olnud seotud spordiga, kuni mingi hetkeni oli see korvpall. Viimased 20 aastat on suviseks laadimiseks purjetamine. On olnud periood, kui talviti sai puhkust võtta ja mägedes suusatamas käia ja Toila elanikuna on  päris lähedal käia nautimasToila Spaa veeprotseduure. 
Korra nädalas on lõõgastuseks ka laulmine Kirderanniku kooris ja Meeskooris Kaevur. 
 
Milline oleks Teie soov kooliperele ja kolleegidele?
 
Midagi uut sellisel puhul välja mõelda oleks raske. Ikka tuttavad märksõnad: üksmeel , töökus, ettevõtlikkus, austus, viisakus, abivalmidus.
 
Küsitles Ilme Hallik
Klikke: 2429