tegijaks
27. detsembril, 22. veebruaril ja 25. veebruaril tegi koostööd üks vahva grupp, mis koosnes hoolekogu ja õpilasesinduse liikmetest, õpetajatest, tugispetsialistidest ja laiendatud juhtkonna liikmetest. Arutleti teemadel, mis on olulised meie kooli järgmisel 4 aastal ehk 2019 - 2023. Alates 2019. aasta sügisest hakkab kehtima uus arengukava, mille sisu oligi supervisioonide teema. Kuhu liigume, mida tahame ära teha?
Detsembrikuus arutasid õpetajad mitmes infotunnis kooli missiooni, visiooni, motot, väärtusi ja sümboolika elemente ning teinud SWOT analüüsi. Neist rühmatöödest tulid ettepanekud supervisiooni meeskonnale ning seda juhtis superviisor Karin Härmat.
Arutusel olid järgmised teemad: hariduslike erivajadustega õpilased, ettevõtlikkus, digipädevused, õppeprojektid, kommunikatsioon, eesti keele arendamine, huviringid, matemaatikaga tegelemine, toitlustus ja käitumine, terviseedendus, koolikeskkond ja veel palju muud. Tekkis palju põnevaid mõtteid ning tegevusplaane.
 
Täname toreda seltskonna ja sisuka koostöö eest:
 
Kaire Viil ja Eduard Odinets (hoolekogu esindajad); Lisette Liise Lilleorg ja Liis Teppe (õpilasesinduse esindajad), Jana Laur, Stella Onkel, Pille Ers, Reet Kukk, Kadre Maalma, Oksana Nazarova, Mai Teetlok, Maaris Virkus-Peetsalu, Tea Kivirand, Vaili Viirlaid, Ilme Hallik, Anne Endjärv (laiendatud juhtkonna esindajad), Maarika Virkunen ja Jana Kolga (õpetajate esindajad).
 
JG
 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 156 külalist ja 0 liiget