https://www.riigiteataja.ee/akt/408092018005

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019. a kuni 28. veebruar 2019. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (väljaarvatud lõpuklassid) 8. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.